Základové desky:

Základové desky

Nejdůležitější součástí zděných rodinných domů je základová deska.

Základová deska je skutečným základem Vašeho domu, na kterém v maximální míře závisí jeho kvalita, životnost a především komfort bydlení. Samotné provedení základové desky se liší v závislosti na projektu, terénních podmínkách a druhu stavby. Po konzultaci se statikem a geodetem se určí typ a provedení základové desky.

Stručný sled prací při výstavbě základové desky:

  • Goedetické práce -zaměření a vytyčení stavby dle projektové dokumentace včetně bodu nula
  • Zemní práce - skrývka, odvoz nebo přemístění ormice, vyhloubení základových pásů pomocí stavební mechanizace, vyhloubení výkopů pro kanalizaci a další nezbytné rozvody
  • Základové pásy - manuální začištění základové spáry, instalace zemnícího pásku pro hromosvod a prostupy všech sítí, zalití základových pásů betonem
  • Tesařské práce - vybetonování základových pásů s následným bedněním pro betonovou desku
  • Vlastní betonáž základové desky - pokládka výztuže ocelovými pruty, dilatace prostupů, vlastní betonáž základové desky
  • Izolace - izolace proti radonu a zemní vlhkosti,  tepelná izolace extrudovaným polystyrenem dle projektové dokumentace

 

Cenová kalkulace

Cena základové desky je součástí výstavby nabízených rodinných domů. V případě zájmu o zhotovení základové desky k vlastnímu projektu Vám bude cena stanovena cenovou nabídkou na základě Vaší projektové dokumentace.