Poradenství:

Poradenství a služby

  • Poradenství v oblasti stavebnictví
  • Konzultace s architektem
  • Optimalizace nákladů ve stavebnictví
  • Posouzení statiky staveb
  • Projednávání staveb
  • Kolaudace
  • Zajištění stavebního povolení
  • Odborné vedení stavby
  • Zabezpečíme dokumentaci staveb pro úroveň územního řízení a stavebního povolení