Rodinné domy > Rodinný dům Grato:

Rodinný dům Grato je "příjemný" přízemní dům se sedlovou střechou a modernistickými prvky s důrazem na nízkoenergetický provoz. Návrh, který je vhodný jak pro městskou tak vesnickou zástavbu, vznikl v ateliéru architekta společně a na základě zkušeností s přímými uživateli.Jeho originalita Vám nabízí jednopodlažní řešení s celkovou podlažní plochou 103m².

Vstup do domu je přes zádveří, na které navazuje obytná část domu tvořená kuchyní a obývacím pokojem. Z kuchyně je přímý vstup do spíže a malé pracovny. V protilehlé části se nachází ložnice včetně šatny, dva prostorné pokoje, koupelna  a samostatné WC. Hlavní obytná část vyústí v prosklenou fasádu, z které je přes celoskleněné dveře přístup do venkovního prostoru zahrady.

Typový projekt je možné upravit dle Vašeho přání jak rozměrově tak dispozičně, především je nutné vypracovat konkrétní cenovou nabídku. Uvedená cena za m2 je orientační, vychází z již dostupných realizací a tudíž se může změnit dle požadované specifikace.

GratoGratoGrato

Specifikace domu:

  • počet místností: 4+1
  • zastavěná plocha: 123m²
  • podlahová plocha: 103m²
  • celková cena: 35 000,-Kč/m2 podlahové plochy, včetně DPH
  • projektová dokumentace: zdarma

Půdorys 1. NP, základní verze

Grato - 1.NP

číslo místností označení plocha m2
101 vstup - zádveří 3,88
102 pokoj 11,64
103 WC 2,04
104 koupelna 5,19
105 pokoj 13,55
106 ložnice 11,49
107 obývací pokoj 30,69
108 kuchyň 10,45
109 domácí práce 3,55
110 spíž 1,48
111 chodba 6,09
112 šatna 2,94
Plocha podlaží celkem 102,99

Půdorys 1.NP, ukázka klienstské změny

Grato - 1.NP, klientská změna

číslo místností označení plocha m2
101 vstup - zádveří 3,88
102 pokoj 11,64
103 WC 2,04
104 koupelna 5,19
105 pokoj 13,55
106 ložnice 11,49
107 obývací pokoj 30,69
108 kuchyň 10,45
109 domácí práce 3,55
110 spíž 1,48
111 chodba 6,09
112 koupelna, WC 2,94
Plocha podlaží celkem 102,99

Konstrukční řešení

Konstrukční soustava domu je navržena jako podélná zděná se sádrokartonovým podhledem. Založení objektu bude provedeno na betonových základových pásech. Krov je navržen z dřevěných vazníků, OSB deska, podstřešní hydroizolace a střešní krytina je falcovaná plechová nebo pálená taška. Na fasádě domu bude provedena kontaktní systémová izolace.

Obvodové a vnitřní stěny

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z broušených cihelných bloků 300mm, v kombinaci Pur pěny či tenkovrstvého lepidla s železobetonovými překlady s možností osazení boxu pro zaomítání z důvodu přípravy předokenních žaluzií. Příčky jsou vyzděny z broušených cihelných bloků.

Krov

Krov je navržen z dřevěných vazníků, vnitřního obkladu ze sádrokartonu s vnější střešní krytinou – taška pálená nebo falcovaná plechová krytina s dřevěným záklopem ( střešní vazníky, OSB desky, hydroizolační pásy pro vodovzdorné podstřeší z SBS modifikovaného asfaltu a střešní krytina).

Klempířské práce

Klempířské prvky objektu jsou kompletně navrženy z TiZn, Cu nebo Zn.

Úpravy povrchů

Vnitřní stěny jsou v přízemí opatřeny sádrovou omítkou, stropy jsou obloženy sádrokartonovými deskami upevněnými na dvojitý kovový rošt.

Izolace

Tepelná izolace střešního pláště se skládá z minerální vlny v min.tloušťce 300mm ukládané na konstrukci SDK podhledu nebo technologie nástřikem PUR pěny. Tepelná izolace podlahových souvrství je složena z polystyrenu v min. tloušťce 80mm, soklová část fasády je navržena z polystyrenu v min. tloušťce 100mm a zbylá fasádní část je izolována polystyrenem v min. tloušťce 200mm za použití zapouštěcích talířových hmoždinek.

Hydroizolace - jako izolace proti vodě a zemní vlhkosti je použita izolace z natavovacích asfaltových pásů s hliníkovou skladbou proti radonu, hydroizolace v interiéru může být alternativně tvořena hydroizolačním nátěrem.

Okna a vnější dveře

Použita jsou kvalitní eurookna s izolačním trojsklem a dvojitým těsněním dosahující tepelné prostupnosti celého okna Uw = 0,7W/(m2.K). Možnost volby napojované i nenapojované varianty. Vchodové bezpečnostní eurodveře s dvojitým těsněním a tepelnou prostupností celých dveří Ud = 0,75W/(m2.K).

Vnitřní dveře

Obložkové interiérové v cenové dostupnosti dle Vaší nabídky. Obklady V koupelně a na WC použití obkladů do výše dveřních zárubní /cca 2 m/, v kuchyni za kuchyňskou linkou.

Dlažby

Požití keramických dlaždic v kuchyni, koupelně, WC a na chodbě.

Malby

Stropy, podhledy a vnitřní stěny jsou opatřeny dvojitým nátěrem v bílé barvě.

Podlahové krytiny

Plovoucí podlaha v cenové dostupnosti dle Vaší nabídky.

Zařizovací předměty, baterie

V koupelně a na WC jsou použity tyto zařizovací předměty - umyvadlo, závěsné bílé WC Geberit, vana, umyvadlové a vanové pákové baterie.

Vytápění

Úsporné podlahové vytápění pomocí elektrokotle s výkonem 9kW nebo tepelného čerpadla. V koupelně a na WC kombinace s elektrickým podlahovým vytápěním pro letní provoz.

Vodoinstalace

Vnitřní rozvody vody jsou zajištěny z plastových trubek včetně izolace.

Elektroinstalace

Vnitřní elektroinstalace je provedena měděnými kabely , použity spínače a zásuvky. TV anténní svod koaxiální, krabička pro anténní zásuvku, telefonní rozvod do krabičky pro osazení tel. zásuvky.