Garáže > Garáž 11m:

Zděná prostorná garáž je u nás častou variantou, která poskytuje největší pohodlí a bezpečnost. Je navržena tak, že harmonicky zapadá do celkového architektonického obrazu. Variabilita vrat umožňuje konstrukční provedení dle Vašeho přání, tj. jedno či dvojvrata.

garáž 11mgaráž 11mgaráž 11m

 

 

 

Samotná realizace sestává ze základové desky, izolaci proti zemní vlhkosti, obdové stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků 240mm nebo 300mm, střešních vazníků a střešní krytiny. Klempířské prvky objektu jsou navrženy z pozinkového plechu.

Garáž není přímou součástí domu, tudíž nejsou kladeny tak vysoké nároky na zateplení. Je osazena okny pro průnik světla a snadné větrání výfukových plynů. Garáž je projektována tak, aby mohla být využita k pohodlnému parkování dvou osobních automobilů. Součástí jsou sekční vrata s elektropohonem a dálkovým ovládáním.

Půdorys

garáž 11m