Garáže > Garáž 9m:

Zděná prostorná garáž je u nás typicky nejčastější variantou, která poskytuje největší pohodlí a bezpečnost. Je navržena tak, že harmonicky zapadá do celkového architektonického obrazu. Variabilita vrat umožňuje konstrukční provedení dle Vašeho přání, tj. jedno či dvojvrata.

garáž 9mgaráž 9mgaráž 9m

 

 

 

Samotná realizace sestává ze základové desky, izolaci proti zemní vlhkosti, obdové stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků 240mm nebo 300mm, střešních vazníků a střešní krytiny. Klempířské prvky objektu jsou navrženy z pozinkového plechu.

Garáž není přímou součástí domu, tudíž nejsou kladeny tak vysoké nároky na zateplení. Je osazena okny pro průnik světla a snadné větrání výfukových plynů. Garáž je projektována tak, aby mohla být využita nejen k parkování osobního automobilu, ale její součástí jsou dvě místnosti, které je možno využít jako dílnu, sklad či prostor včetně WC, sprchy a plně vytápěného prostoru. V tomot případě nabízíme možnost tepelné izolace. Součástí jsou sekční vrata s elektropohonem a dálkovým ovládáním.

Půdorys

garáž 9m